Stanište divokoze na Romaniji (FOTO)

Posebno lovište „Romanija“ sa površinom od 12.772 ha, je ustanovljeno 1981 godine. Zahvata južni dio masiva planine Romanije, pretežno valovite konfiguracije različitih ekspozicija. Pripada slivnom području rijeke Prače (drinski sliv), Mokranjske Miljacke i Kaljine (sliv rijeke Bosne).

Prostire se na nadmorskoj visini 797-1652 m/n. Vegetacijski sastav lovišta je raznolik i čini 82% suvislog kompleksa šuma sa brojnim livadama, pašnjacima i progalama. Prehrambene mogućnosti za divljač lovišta su dobre. Zbog specifičnosti konfiguracije terena ovdje je izražena horizontalna migracija što znači da je u zimskom periodu divljač na južnim ekspozicijama a u ljetnim periodima na zapadnim, sjeverozapanim i sjevernim ekspozicijama a sve je približno istih nadmorskih visina.

Staništa divokozje divljači – u površini od 4.000 ha, su na jugu eksponiranim padinama, sa raznolikom vegetacijom u kojoj ova vrsta ima povoljne prehrambene uslove i odličan zaklon. Geografski su skoro izolovana u odnosu na staništa drugih vrsta divljači. Lokalitet je 1987 godine naseljen divokozama sa Zelengore i Prenja sa 11 primjeraka, koji su se u postojećim prirodnim uslovima uspješno reprodukovali i odlično napredovali. Pred sami rat 1992 god.populacija je porasla na 21 grlo, od kojih su  1996 ostale samo 2 jedinke.

Danas je lokalitet Romanije bez divokoze samo „zahvaljujući“ negativnom antropogenom uticaju koji je bio prisutan tokom rata, i eklatantan dokaz o stepenu ugroženosti divokozje divljači, koja je iz istih razloga (doslovno) nestajala ili pak, svođena na kritičnu brojnost u brojnim lokalitetima. Učinjena šteta je ogromna, jer su obezvređena znatna materijalna ulaganja i plemeniti trud uzgajivača. Ostala su samo pozitivna iskustva introdukcije koja obavezuju na ponovno naseljavanje sa sigurnim uspjehom.

1 (11)

Romanija-stanište divokoze

1 (12)

Romanija-stanište divokoze

1 (10)

Romanija-stanište divokoze

1 (9)

Romanija-stanište divokoze

1 (8)

Romanija-stanište divokoze

1 (7)

Romanija-stanište divokoze

1 (6)

Romanija-stanište divokoze

1 (5)

Romanija-stanište divokoze

1 (4)

Romanija-stanište divokoze

1 (3)

Romanija-stanište divokoze

1 (2)

Romanija-stanište divokoze

1 (1)

Romanija-stanište divokoze

 

 

 

ŠG „Romanija“Sokolac

Bookmark the permalink.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

  • Arhive